Porozumienie z Olsztyńską Szkoła Wyższą
Adobe Acrobat Document 172.3 KB

 

PATRONAT NAUKOWY OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

 

http://www.osw.olsztyn.pl/

POROZUMIENIE RAMOWE

w sprawie objęcia Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie

patronatem

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

zawarte w dniu 02 września 2013 r.

Dyrektor Generalny- Założyciel Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego mgr Helena Rusiecka i Prezes Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” Henryk Komorowski uznają, że najwłaściwszą formą współpracy będzie objęcie patronatem przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego zadań statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

§ 1.

1. Współpraca nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych, natomiast jej realizacja na podstawie zawartych odrębnych umów może pociągać takie zobowiązania.

2. Określa się następujące ogólne zadania w ramach patronatu:

1) podejmowanie działań prowadzących do zainteresowania i poszerzania wiedzy członków stowarzyszenia z zakresu aktywizacji zdrowotnej oraz wszechstronnego rozwijania sprawności fizycznej;

 

PATRONAT WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

POROZUMIENIE WSPol. Szczytno ze Stowarzy
Adobe Acrobat Document 173.6 KB

POROZUMIENIE

w sprawie objęcia Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie”

patronatem 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

zawarte w Szczytnie dnia 25 listopada 2013 r.

 

 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol) reprezentowana przez Komendanta-Rektora insp. dr Piotra Bogdalskiego i Stowarzyszenie ”Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” (Stowarzyszenie) reprezentowane przez Henryka Komorowskiego nawiązują niniejszym Porozumieniem współpracę w zakresie realizacji zadań statutowych WSPol jako uczelni i zadań statutowych Stowarzyszenia w zakresie procesu edukacji członków Stowarzyszenia. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie obejmuje patronatem zakres przedsięwzięć określonych w Porozumieniu.

 § 1.

  1. Współpraca nie pociąga za sobą wzajemnych zobowiązań finansowych, natomiast jej realizacja na podstawie zawartych odrębnych umów może pociągać takie zobowiązania.
  2. Patronat WSPol obejmuje w szczególności: