RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE” W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

1.            W każdy  czwartek tygodnia korzystanie z basenu WSPol. przez dwie grupy po 20 osób. Zmiany grup raz na
               miesiąc.

2.            Zajęcia z Jogi w każdy czwartek tygodnia grupa 20 osobowa.

3.            Gimnastyka zbiorowa w każdy wtorek tygodnia grupa 20 osobowa.

4.            Nordic walking –  czas i miejsce ustalane w grupach.

5.            Próby chóru uniwersyteckiego przy MDK w Szczytnie – w poniedziałki godz. 13.30.

6.            Zajęcia z języka angielskiego dla średniozaawansowanych  2 razy w tygodniu po dwie godziny.

7.            Zajęcia z języka angielskiego dla początkujących  dwa razy w tygodniu.

8.            Założenie grupy teatralnej.

9.            Zajęcia z rękodzieła artystycznego.

10.          Wykłady z profilaktyki zdrowotnej prowadzone zgodnie z porozumieniem przez MADICO prowadzone przez
               lekarza wg. odrębnego planu.

11.          Wykłady prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

12.          Wykłady organizowane przez Federację Organizacji Socjalnych Fosa .

13.          Prelekcja i pokaz - Fundacja Inkubator Kreatywności „ Ogrodów Pokazowych i Motylarni  w Marcinkowie koło
               Mrągowa

14.          Wyjazdy do Teatru , Filharmonii.

15.          Wycieczki turystyczne.

16.          Spotkania integracyjne.

17.          Organizacja kursu komputerowego.

18.          Bieżąca współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego w zakresie naukowym, dydaktycznym
                i  organizacyjnym.

19.          Współpraca z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w zakresie i na  zasadach określonych porozumieniem.

20.          Współpraca ze Stowarzyszeniami, Fundacjami  i innymi organizacjami.

               Szczegółowe informacje przekazywane będą w  aktualnościach.

RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIA „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE” W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014.

 

1. W każdy czwartek miesiąca w godzinach 10 10 i 10 50 korzystanie z basenu WSPol. przez dwie grupy po 20 osób. Zmiany grup raz na miesiąc.

2. Zajęcia z Jogi w każdy piątek tygodnia grupa 20 osobowa.

3. Gimnastyka zbiorowa w każdą środę tygodnia grupa 20 osobowa.

4. Nordic walking – czas i miejsce ustalane w grupach.

5. Utworzenie chóru uniwersyteckiego oraz systematyczne próby wg. odrębnego planu.

6. Zajęcia z języka angielskiego po dwie godziny w czwartek i piątek.

7. Zajęcia z języka niemieckiego po dwie godziny w piątek – dwie grupy.

8. Fotografika wg. odrębnego planu.

9. Rękodzieło artystyczne wg. odrębnego planu.

10. Wykłady prowadzone przez lekarza wg. odrębnego planu.

11. Zajęcia z Psychologiem wg. odrębnego planu.

12. Wykłady z prawa administracyjnego, praw konsumenta itp. - ustalane indywidualnie

13. Prelekcja i pokaz” Najpiękniejsze ogrody świata” przedstawiciel UTW Działdowo.

14. Wyjazdy do Teatru , Filharmonii.

15. Wycieczki turystyczne.

16. Spotkania integracyjne

17. Bieżąca współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego w zakresie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

18. Współpraca z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie w zakresie i na zasadach określonych porozumieniem.

19. Współpraca ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i innymi organizacjami.

 

Szczegółowe informacje przekazywane będą w aktualnościach.