REGULAMIN UNIWERSYTETETU TRZECIEGO WIEKU W SZCZYTNIE

Regulamin UTW.pdf
Adobe Acrobat Document 215.1 KB

REGULAMIN

UNIWERSYTETU TRZCIEGO WIEKU W SZCZYTNIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku – nazywany dalej UTW – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczytnie , na podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat nad działalnością UTW sprawują :

a/ patronat organizacyjny:

- Starostwo Powiatowe w Szczytnie

- Urząd Miejski w Szczytnie

- Urząd Gminy w Szczytnie

b/ patronat naukowy:

- Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

3. Całokształtem działalności UTW kieruje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia - Zarząd Stowarzyszenia , a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu.