UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

 

zawarta w Szczytnie w dniu 20 grudnia 2013 roku

pomiędzy:

Fundacją na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia –Kraina Kreatywności z siedzibą w Jerutkach

(12-140) Jerutki 81, KRS 0000365729, nr NIP 745-183-16-98, zwaną dalej Kreolia-Kraina Kreatywności, reprezentowaną przez:

Joannę Gawryszewską – Prezesa

a

Stowarzyszeniem” Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” z siedzibą 12-100 Szczytno ul. Śląska 12/18. KRS 0000474337, NIP 7451844198, Regon 281525236

reprezentowanym przez:

Henryka Komorowskiego - Prezesa zarządu,

Henryka Sadowskiego - Wiceprezesa

 

zwanymi w dalszej części Umowy Stronami.

 

PREAMBUŁA

 

Strony stwierdzają, że wśród prowadzonych przez siebie działań programowych znajdują wspólne cele, w których osiągnięciu może pomóc nawiązanie współpracy. Niniejsza Umowa jest potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez obie Strony.

 

§1.

Celem obu Stron Umowy jest pomoc w realizacji ich działań edukacyjnych, społecznych i promocyjnych wykonywanych w ramach działań statutowych.

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

Umowa zwarta w dniu 17.10.2014r w Szczytnie pomiędzy:

 

Ø  Stowarzyszeniem” Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie” z siedzibą 12-100 Szczytno ul. Walentego Barczewskiego 1/7. KRS 0000474337, NIP 7451844198, Regon 281525236

 

Reprezentowanym przez:

Henryka Komorowskiego - Prezesa zarządu,

Henryka Sadowskiego - Wiceprezesa

 

Ø  Przychodnia lekarska „Medico”, Bączek, Kaźmierczak Spółka Jawna,                                      ul M.C. Skłodowskiej 3/25, 12 – 100 Szczytno, NIP 745-16-99-454,

Reprezentowanym przez:

Dariusza Kaźmierczaka – Dyrektor

 

 

Strony stwierdzają, że wśród prowadzonych przez siebie działań znajdują wspólne cele,        w których osiągnięciu może pomóc nawiązanie współpracy. Niniejsza Umowa jest potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez obie Strony.

W ramach współpracy, obie organizacje dołożą starań w tworzeniu wspólnych inicjatyw mających przekładać się na korzyści dla Uczestników Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczytnie.

Przychodnia Lekarska Medico w ramach wsparcia inicjatywy aktywizacji seniorów, zobowiązuje się do przygotowania specjalnej oferty cenowej na wybrane badania i programy laboratoryjne oraz zabiegi stomatologiczne dla osób okazujących się legitymacją Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczytnie.

Ulgi w badniach labolatoryjnych Medico dla członków SUTW
UMOWA O WSPÓŁPRACY z Medico.pdf
Adobe Acrobat Document 292.8 KB